Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54336
Title: Working on a warmer planet: The effect of heat stress on productivity and decent work
Other Titles: Làm việc trên một hành tinh ấm hơn: Ảnh hưởng của căng thẳng do nhiệt đến năng suất và tình trạng việc làm
Authors: ILO, Tổ chức Lao động quốc tế
Keywords: Report
Báo cáo
Labour
Lao động
Productivity
Năng suất
Abstract: Hiện tượng căng thẳng do nhiệt độ liên quan tới nhiệt lượng nhận được chạm tới mức mà cơ thể có thể bị suy giảm sức khoẻ. Đó là một trong những hậu quả lớn của sự nóng lên toàn cầu. Đến năm 2030, tương đương với hơn 2% tổng số giờ làm việc trên toàn thế giới dự kiến sẽ bị mất hàng năm, vì quá nóng để làm việc hoặc do công nhân phải làm việc với tốc độ chậm hơn. Báo cáo này cho thấy tác động của sự căng thẳng do nhiệt độ gây ra đối với năng suất và tình trạng việc làm với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Báo cáo trình bày các giải pháp sáng tạo dựa trên cơ sở đối thoại xã hội để thúc đẩy sự an toàn và cải thiện sức khỏe nghề nghiệp cho các nhóm công nhân dễ bị ảnh hưởng.
Publisher: ilo.org
Issue Date: 2020-03-30
Type: Báo cáo
Extent: 98 trang, pdf
Method: http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_711919/lang--en/index.htm
Language: en
Right: http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_711919/lang--en/index.htm
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • wcms_711919.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.