Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54338
Title: A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all
Other Titles: Một phần bước nhảy về bình đẳng giới: Vì một tương lai về công việc tốt hơn cho tất cả
Authors: ILO, Tổ chức Lao động quốc tế
Keywords: Report
Báo cáo
Labour
Lao động
Gender equality
Bình đẳng giới
Gender
Giới
Abstract: Báo cáo nhấn mạnh những khoảng cách giới và những trở ngại chính đối với công việc thoả đáng cho phụ nữ. Nó khai phá các rào cản cấu trúc, bao gồm cả công việc chăm sóc không được trả lương, điều này hình thành nên bản chất và mức độ của phụ nữ tham gia vào những công việc được trả lương, và phân tích về cách mà luật pháp, chính sách và thực tiễn ở một số quốc gia đã giải quyết chúng như thế nào. Báo cáo cũng chỉ ra các biện pháp có thể và nên được thực hiện để nắm bắt các cơ hội thay đổi thế giới công việc.
Publisher: ilo.org
Issue Date: 2020-03-30
Type: Báo cáo
Extent: 146 trang, pdf
Method: http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_674831/lang--en/index.htm
Language: en
Right: http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_674831/lang--en/index.htm
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • wcms_674831.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.