Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54341
Title: Putting a Price on Carbon: Evaluating A Carbon Price and Complementary Policies for a 1.5° World
Other Titles: Ấn định mức giá cho Carbon: Định giá một Carbon và bổ sung những chính sách về 1.5 độ C nóng lên toàn cầu.
Authors: WRI, Viện nghiên cứu thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Carbon
Các-bon
Policies
Chính sách
Abstract: Tài liệu phân tích những tác động ngày càng có xu hướng gia tăng của biến đổi khí hậu từ đó làm nổi bật yêu cầu cần chuyển đổi nhanh chóng nền kinh tế toàn cầu để đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và hạn chế sự nóng lên toàn cầu tại thế kỷ này xuống dưới 2 ° C, cụ thể là 1,5 ° C. Ngoài ra tài liệu này cũng đánh giá mức độ cần thiết của việc định giá Carbon trong việc định hướng nền kinh tế để giảm thiểu lượng khí thải nhà kính của Hoa Kỳ, đặc biệt trong khu vực điện máy, tuy nhiên, mức giá cũng chưa thực sự giải quyết được vấn đề biến đổi khí hậu. Từ đó, các chính sách và dự án được áp dụng thực hiện định lượng giá của một carbon cũng mang lại những hiệu quả lâu dài trong giảm thiểu những khí thải độc hại.
Publisher: wri.org
Issue Date: 2019-09
Type: Báo cáo
Extent: 36 trang, pdf
Method: https://www.wri.org/publication/evaluating-carbon-price
Language: en
Right: https://www.wri.org/publication/evaluating-carbon-price
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • putting-price-carbon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.