Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54343
Title: Putting a Price on Carbon: Ensuring Equity
Other Titles: Ấn định giá cả cho carbon: Bảo đảm về tính hợp lý
Authors: WRI, Viện Nghiên cứu thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Carbon
Các-bon
Abstract: Tài liệu mô tả về sự phân hóa các hộ gia đình ở Hoa Kỳ dưới sự tác động của chính sách định giá carbon. Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất quyết định sự khác biệt giữa các khu vực và các nhóm kinh tế xã hội là việc sử dụng nguồn lợi nhuận thu được từ những khoản thanh toán chi phí carbon, và mức độ biến đổi đó tùy thuộc hoàn toàn vào tay nhà hoạch định chính sách. Bài viết này có chỉ dẫn phương hướng sử dụng những lợi nhuận để giải quyết sự chênh lệch trong khu vực và bảo đảm rằng những gánh nặng thanh toán đó sẽ không bị áp đặt lên các hộ gia đình không có khả năng chi trả bằng cách áp dụng một mức giá ưu đãi hơn cho những tầng lớp này.
Publisher: wri.org
Issue Date: 2016-04
Type: Báo cáo
Extent: 34 trang, pdf
Method: https://www.wri.org/publication/putting-price-carbon-ensuring-equity
Language: en
Right: https://www.wri.org/publication/putting-price-carbon-ensuring-equity
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Putting_a_Price_on_Carbon_Ensuring_Equity.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.