Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54344
Title: Putting a Price on Carbon: Reducing Emissions
Other Titles: Ấn định mức giá cho carbon: Giảm thiểu khí thải độc hại
Authors: WRI, Viện Nghiên cứu thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Carbon
Các-bon
Abstract: Tài liệu đánh giá về vai trò chủ đạo của mức giá carbon quốc gia (được đặt dưới dạng thuế carbon hoặc dự án thương mại) trong việc giúp Hoa Kỳ đạt được mục tiêu khí hậu dài hạn. Cụ thể, mức giá carbon nếu được kết hợp với các chính sách bổ sung thông minh sẽ giúp giảm thiểu được khí thải độc hại trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế.
Publisher: wri.org
Issue Date: 2016-01
2020-02-04
Type: Báo cáo
Extent: 36 trang, pdf
Method: https://www.wri.org/publication/putting-price-carbon-reducing-emissions
Language: en
Right: https://www.wri.org/publication/putting-price-carbon-reducing-emissions
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Putting_a_Price_on_Carbon_Emissions.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 869,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.