Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54344
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorWRI, Viện Nghiên cứu thế giới-
dc.date.issued2016-01-
dc.date.issued2020-02-04-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54344-
dc.description.abstractTài liệu đánh giá về vai trò chủ đạo của mức giá carbon quốc gia (được đặt dưới dạng thuế carbon hoặc dự án thương mại) trong việc giúp Hoa Kỳ đạt được mục tiêu khí hậu dài hạn. Cụ thể, mức giá carbon nếu được kết hợp với các chính sách bổ sung thông minh sẽ giúp giảm thiểu được khí thải độc hại trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế.-
dc.format.extent36 trang, pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherwri.orgvi
dc.rightshttps://www.wri.org/publication/putting-price-carbon-reducing-emissionsvi
dc.subjectReportvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectCarbonvi
dc.subjectCác-bonvi
dc.titlePutting a Price on Carbon: Reducing Emissionsvi
dc.title.alternativeẤn định mức giá cho carbon: Giảm thiểu khí thải độc hạivi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodhttps://www.wri.org/publication/putting-price-carbon-reducing-emissions-
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Putting_a_Price_on_Carbon_Emissions.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 869,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.