Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54352
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUSAID, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ-
dc.date.issued2017-06-30-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54352-
dc.description.abstractChương này cung cấp hướng dẫn về cách Cơ quan phản ứng với các sự cố trong đó nhân viên bị chết hoặc bị giết trong khi làm nhiệm vụ và / hoặc làm việc thay mặt cho USAID. Thuật ngữ nhân viên trực tuyến, bao gồm tất cả các loại nhân viên thuê trực tiếp và Nhà thầu dịch vụ cá nhân (PSC) của USAID và Văn phòng Tổng thanh tra (OIG) bao gồm Quốc gia hợp tác (CCN), Quốc gia thứ ba (TCN) và PSC của Hoa Kỳ tham gia tại địa phương hoặc ngoài khơi. Nó áp dụng cho nhân viên ở nước ngoài cũng như những người làm việc thay mặt cho USAID ở Hoa Kỳ hoặc đi du lịch / quá cảnh. Các phần của các chính sách này cũng có thể áp dụng cho nhân viên thực hiện (nhà thầu hoặc người nhận) trong từng trường hợp cụ thể, tùy theo tình huống.-
dc.format.extent21 trang, pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherUSAID.GOVvi
dc.rightshttps://www.usaid.gov/ads/policy/100/108vi
dc.subjectReportvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectPolicyvi
dc.subjectChính sáchvi
dc.subjectFallen Colleaguesvi
dc.subjectĐồng nghiệp bị chếtvi
dc.titleADS Chapter 108- USAID Policy in Response to Fallen Colleaguesvi
dc.title.alternativeChương 108 Hệ thống chỉ thị tự động - Chính sách của cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đối với trường hợp các đồng nghiệp bị chếtvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodhttps://www.usaid.gov/ads/policy/100/108-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 108.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 501,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.