Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54363
Title: ADS Chapter 112 - Standard Operating Procedures for Task Forces
Other Titles: Chương 112 Hệ thống chỉ thị tự động - Quy trình hoạt động chuẩn cho các lực lượng đặc nhiệm
Authors: USAID, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ
Keywords: Report
Báo cáo
Operating
Điều hành
Task Forces
Lực lượng đặc nhiệm
Abstract: Chương này thiết lập các tiêu chí để kích hoạt, chuyển đổi và hủy kích hoạt Lực lượng đặc nhiệm Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ; trách nhiệm và chức năng của Lực lượng đặc nhiệm Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ.
Publisher: USAID.GOV
Issue Date: 2020-02-10
Type: Báo cáo
Extent: 17 trang, pdf
Method: https://www.usaid.gov/ads/policy/100/112
Language: en
Right: https://www.usaid.gov/ads/policy/100/112
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 112.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 932,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.