Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54377
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorWRI, Viện Nghiên cứu thế giới-
dc.date.issued2020-03-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54377-
dc.description.abstractDanh sách này cung cấp một phương pháp có thể nhân rộng và tiêu chuẩn hóa để xác định và theo dõi các nhà máy trên toàn chuỗi cung ứng toàn cầu.-
dc.format.extent16 trang, pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherwri.orgvi
dc.rightshttps://www.wri.org/publication/universal-mill-list-standardized-methodology-creating-global-database-palm-oil-millsvi
dc.subjectReportvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectStandardized methodologyvi
dc.subjectPhương pháp chuẩn hóavi
dc.subjectPalm oil millsvi
dc.subjectNhà máy dầu cọvi
dc.titleUniversal Mill List: A Standardized Methodology for Creating a Global Database of Palm Oil Millsvi
dc.title.alternativeDanh sách nhà máy toàn thế giới: Một phương pháp chuẩn hóa để tạo cơ sở dữ liệu về các nhà máy dầu cọvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodhttps://www.wri.org/publication/universal-mill-list-standardized-methodology-creating-global-database-palm-oil-mills-
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.