Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54378
Title: Growing American Jobs while Reducing Dangerous Super-Pollutants
Other Titles: Phát triển việc làm ở Mỹ trong khi giảm các chất ô nhiễm nguy hiểm
Authors: WRI, Viện Nghiên cứu thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Jobs
Việc làm
Pollutants
Chất ô nhiễm
Abstract: Chủ đề này nằm trong Nghị quyết 2754 của Thượng viện, Đạo luật đổi mới và sản xuất của Hoa Kỳ (AIM). Bản dự luật lượng đảng mà sẽ chỉ đạo cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ giảm lượng khí thải hydrofluorocarbons nguy hiểm (HFCs) đưa Hoa Kỳ đi đúng hướng để đạt được việc giảm HFC bắt buộc bởi Nghị định thư Kigali sửa đổi nghị định Montreal.
Publisher: wri.org
Issue Date: 2020-04
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang, pdf
Method: https://www.wri.org/publication/growing-american-jobs-while-reducing-dangerous-super-pollutants
Language: en
Right: https://www.wri.org/publication/growing-american-jobs-while-reducing-dangerous-super-pollutants
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • growing-american-jobs-while-reducing-dangerous-super-pollutants.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 208,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.