Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54383
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐoàn Vân Anh, Lê Văn Liên-
dc.creatorNguyễn Thị Vân-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.other219-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54383-
dc.description.abstractTrên cơ sở đánh giá tổng quan về các công ty chứng khoán niêm yết ở Việt Nam hiện nay, phân tích đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý ảnh hưởng đến việc vận dụng giá trị hợp lý khi ghi nhận, lập và trình bày báo cáo tài chính, luận án đã nghiên cứu, đánh giá được tổng quát thực trạng vận dụng giá trị hợp lý khi ghi nhận, lập và trình bày báo cáo tài chính ở các công ty chứng khoán niêm yết từ các công việc trước khi lập BCTC tại các công ty chứng khoán, việc đo lường các chỉ tiêu theo giá trị hợp lý, ghi nhận chênh lệch đánh giá các chỉ tiêu theo giá trị hợp lý. Luận án xác định các ưu điểm và những tồn tại về khung pháp lý, tồn tại trong khâu lập các chỉ tiêu, tồn tại trong việc trình bày các chỉ tiêu trên BCTC theo giá trị hợp lý. Đồng thời khái quát được các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vận dụng giá trị hợp lý khi ghi nhận, lập và trình bày báo cáo tài chính ở các công ty chứng khoán niêm yết.-
dc.format.extent219 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsHọc viện Tài Chínhvi
dc.subjectChứng khoánvi
dc.subjectBáo cáo tài chínhvi
dc.subjectCông ty chứng khoán niêm yếtvi
dc.subjectGiá trị hợp lývi
dc.titleVận dụng giá trị hợp lý để hoàn thiện việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho công ty chứng khoán niêm yếtvi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodTrang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án final .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tieng viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LUẬN ÁN TÓM TẮT TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 398,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.KL NGUYEN THI VAN TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 431,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.KL NGUYEN THI VAN TA (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 202,82 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.