Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54388
Title: Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Quỳnh Liên
Keywords: Hoàn thiện pháp luật
Quyết định hành chính
Việt Nam
Hành chính
Abstract: Luận án nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam theo các nhóm quy định cơ bản thuộc nội dung của pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính trong quy trình ban hành và trong tổ chức thực thi quyết định hành chính; phân tích một cách có hệ thống và chỉ ra những khiếm khuyết, hạn chế của pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính hiện nay. Luận án đề xuất quan điểm, định hướng hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính và đưa ra một số kiến nghị các giải pháp cơ bản và tổng thể nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành QĐHC ở Việt Nam trong tình hình hiện nay.
Advisor: Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Kim Thoa
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 197 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an. Nguyen Quynh Lien.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an.Nguyen Quynh Lien.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 535,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an. Nguyen Quynh Lien-EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 386,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Diem moi luan an. Nguyen Quynh Lien.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 264,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Diem moi luan an. Nguyen Quynh Lien-EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 262,83 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.