Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54389
Title: Thiết lập bộ chỉ số xác định mức độ ổn định của hệ thống tài chính Việt Nam
Authors: Vũ Hải Yến
Keywords: Mức độ ổn định
Tài chính
Hệ thống tài chính
Việt Nam
Bộ chỉ số
Abstract: Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về ổn định tài chính và quy trình thiết lập bộ chỉ số. Quy trình này gồm 4 bước: (i) nhận diện rủi ro, (ii) phân nhóm rủi ro, (iii) lựa chọn các chỉ số phản ánh rủi ro và (iv) thu thập dữ liệu và kiểm định tính phù hợp của các chỉ số. Luận án cũng tìm hiểu việc đo lường ổn định tại các quốc gia và rút ra kinh nghiệm để xây dựng bộ chỉ số ổn định tài chính.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 235 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.LATS.VUHAIYEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.TTLATS.VUHAIYEN.TIENGVIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 413,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.TTLATS.VUHAIYEN.TIENGANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 335,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.DGLATS.VUHAIYEN.TIENGVIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 107,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.DGLATS.VUHAIYEN.TIENGANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 84,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.