Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54403
Title: Thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam
Authors: Nguyễn Trung Hậu
Keywords: Chính sách
An toàn vĩ mô
Việt Nam
Hệ thống tài chính
Abstract: Luận án đã phân tích định tính tác động của công cụ an toàn vĩ mô trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2018, đã sử dụng mô hình định lượng để đánh giá tác động của các công cụ an toàn vĩ mô đến hoạt động tín dụng của từng nhóm ngân hàng trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2018. Đây là điểm hoàn toàn khác biệt vì các nghiên cứu trước đây về hiệu lực của chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam đều sử dụng số liệu tổng hợp của toàn bộ hệ thống ngân hàng nên không bóc tách được tác động của chính sách an toàn vĩ mô đến các nhóm ngân hàng khác nhau.
Advisor: Đào Văn Hùng, Phạm Thị Hoàng Anh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 238 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Hau - Luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Hau - Tom tat luan an - VIE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Hau - Tom tat luan an - ENG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 715,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dong gop moi cua luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 276,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dong gop moi cua luan an - ENG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 217,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.