Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54414
Title: Hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á Đại hội đồng lần thứ 28
Keywords: Hội đồng liên Nghị viện
Đông Nam Á
Đại hội đồng
Lần thứ 28
Abstract: Báo cáo về Hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á Đại hội đồng lần thứ 28.
Issue Date: 2008
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang, pdf
Method: Trang nu DBQH nnsvn.quochoi.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cac NQ cua WAIPA lien quan phu nu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 35,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.