Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54417
Title: Kinh nghiệm của Lào về nhóm nữ nghị sĩ
Keywords: Kinh nghiệm
Lào
Nữ nghị sĩ
Abstract: Báo cáo đưa ra những kinh nghiệm của Lào về nhóm nữ nghị sĩ.
Issue Date: 2008
Type: Báo cáo
Extent: 4 trang, pdf
Method: Trang nu DBQH nnsvn.quochoi.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Hội thảo về nhóm nữ Nghị sĩ và vấn đề bình đẳng giới tại Thành phố Đà Nẵng, ngày 30/9 và 01/10/2008
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • phatbieudoanLao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 41,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.