Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54420
Title: Phát biểu khai mạc họp báo về việc triển khai hoạt động thí điểm tham vấn công chúng giai đoạn 2 (Hà nội, ngày 15/6/2009)
Authors: Trương Thị Mai
Keywords: Phát biểu
Họp báo
Tham vấn công chúng
Công chúng
Abstract: Phát biểu khai mạc họp báo về việc triển khai hoạt động thí điểm tham vấn công chúng giai đoạn 2 (Hà Nội, ngày 15/6/2009).
Issue Date: 2009
Type: Báo cáo
Extent: 4 trang.pdf
Method: Trang nu DBQH nnsvn.quochoi.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 37,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.