Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54450
Title: Tiểu sử tóm tắt của TS. Penelopa Giurchilova
Keywords: Tiểu sử
TS. Penelopa Giurchilova
Abstract: Tiểu sử tóm tắt của TS. Penelopa Giurchilova. Bà Penelopa Gjurchilova là luật sư, nhà ngoại giao, nhà tư vấn và giảng viên. Bà bắt đầu sự nghiệp với vai trò là trợ lý luật sư tại một Công ty tư vấn Luật ở New York.
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang,pdf
Method: Trang nu DBQH nnsvn.quochoi.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dr. Penelopa Gjurchilova Short Bio Jan.2015 (tieng Viet).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 184,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.