Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54456
Title: Nghiên cứu và phát triển hệ thống năng lượng điện mặt trời
Authors: Nhữ Khải Hoàn
Keywords: Năng lượng
Năng lượng mặt trời
Hệ thống năng lượng
Điện mặt trời
Abstract: Nghiên cứu và đề xuất áp dụng thuật toán mới, thuật toán tối ưu bày đàn vi phân (DPSO) và thuật toán tối ưu bày đàn nhiễu loại (PPSO) áp dụng trong bộ điều khiển MPPT để cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống PV. Kỹ thuật điều khiển MPPT dựa trên thuật toán DPSO và PPSO đã được thử nghiệm thành công trên mô hình hệ thống. Hơn nữa, những kết quả này được so sánh với kết quả thu được từ các bộ MPPT áp dụng thuật toán truyền thống, để chứng minh khả năng loại bỏ được các nhược điểm khi áp dụng thuật toán truyền thống cho các bộ điều khiển MPPT của hệ thống PV. Nghiên cứu chế tạo thiết bị thực nghiệm hệ thống năng lượng điện mặt trời nối lưới. Hệ thống chạy ổn định ngoài việc cho phép thực nghiệm về hệ thống năng lượng điện mặt trời hệ thống còn được sử dụng với mục đích nghiên cứu và phát triển dự án lập trình điều khiển ứng dụng về các nghiên cứu phát triển hệ thống năng lượng điện mặt trời.
Advisor: Đồng Văn Hướng, Phạm Công Thành
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 34 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • Tom tat LATS T.Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LATS T.Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • trang thong tin tom tat LATS T.Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 677,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin tom tat LATS T.Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 395,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.