Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54459
Title: Quản lý kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai
Authors: Tô Ngọc Liễn
Keywords: Quản lý kiến trúc
cảnh quan thôn bản
Phát triển du lịch
Lào Cai
Abstract: Trên cơ sở luận án nhân diện được các thôn bản truyền thống có giá trị về kiến trúc cảnh quan, trong đó xem xét đánh giá một cách tổng thể các thành phần (yếu tố) tạo cảnh quan (các vật thể kiến trúc, địa hình, cây xanh, mặt nước v.v.) và đánh giá theo các phương diện giá trị như: Tuổi thọ thôn bản; hình thái xây dựng thôn bản cổ; có nhiều di sản, di tích, công trình cổ vẫn được lưu giữ được đặc trưng truyền thống bản sắc dân tộc trên tổng số các vật thể kiến trúc của thôn bản; di sản nhân tạo; di sản thiên nhiên .v.v. Do vậy, luận án đã đề xuất xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá giá trị kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống phục vụ phân loại, xếp hạng di tích thắng cảnh. Để tiến hành đánh giá và xếp loại cần phải xây dựng các tiêu chí đánh giá giá trị di sản kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống. Đề xuất bổ sung, hoàn thiện Giải pháp quản lý chủ đạo kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống ở Lào Cai phục vụ phát triển du lịch
Advisor: Đỗ Hậu
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 187 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1-LUẬN ÁN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2-TÓM TẮT LUẬN ÁN V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 682,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2-TÓM TẮT LUẬN ÁN E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 518,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3-NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 321,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3-NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 22,07 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.