Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54465
Title: Giải quyết quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
Authors: Hoàng Văn Khải
Keywords: Lợi ích xã hội
Lợi ích cá nhân
Kinh tế thị trường
Việt Nam
Abstract: Luận án nghiên cứu việc giải quyết quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, giải quyết quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội là vấn đề rất rộng, ở đây, luận án chỉ giới hạn nghiên cứu việc giải quyết quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội chủ yếu thông qua lợi ích kinh tế trong lĩnh vực sở hữu và phân phối; chủ thể giải quyết quan hệ lợi ích này chủ yếu là Đảng, Nhà nước và cá nhân. Luận án cũng chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu lợi ích xã hội ở đây chính là lợi ích của cả xã hội với tính cách là một dân tộc - quốc gia.
Advisor: Vũ Hồng Sơn, Đặng Quang Định
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 176 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA toan van.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA tom tat - Vietnam.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 812,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • HOÀNG VĂN KHẢI-TTLA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.