Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54500
Title: Giao dịch vi phạm điều kiện về tự do ý chí theo bộ luật dân sự Đức - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Oanh
Keywords: Giao dịch
Bộ luật dân sự Việt Nam
Bộ Dân sự Đức
Việt Nam
Abstract: Bài viết này nghiên cứu các trường hợp giao dịch vi phạm điều kiện về tự do ý chí trong Bộ Luật dân sự (BLDS) Đức, đánh giá các quy định về hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu do đã đề xuất không có sự tự do ý chí. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, học tập pháp luật Đức, bài viết đã đề xuất một số gợi ý cho việc hoàn thiện pháp luật dân sự Việt Nam về nội dung này.
Issue Date: 2019-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 3-2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat3.19-B13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.