Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54537
Title: Báo cáo kết quả tham dự Diễn đàn Quốc tế lần thứ hai về sự phát triển của chế độ đại nghị và chương trình "Thế hệ trẻ" của Đoàn ĐBQH Việt Nam (Mát-xcơ-va, 1-4/7/2019)
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Diễn đàn Quốc tế
3805/BC-UBĐN14
Đuma Quốc gia
Liên bang Nga
Chế độ đại nghị
Thế hệ trẻ
Moscow
Abstract: Nêu bối cảnh và mục đích của Diễn đàn Quốc tế lần thứ hai; Nội dung, kết quả của diễn đàn và sự tham gia của đoàn Việt Nam vào hoạt động diễn đàn quốc tế.
Issue Date: 2019-07-12
Type: Báo cáo
Extent: 7 trang, pdf
Method: Ủy ban Đối ngoại
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3805-BC UBDN14 DDQT su phtr CD dai nghi-The he tre.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.