Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54543
Title: Nghiên cứu giám sát rung động trên động cơ diesel tàu biển
Authors: Lại Huy Thiện
Keywords: Giám sát rung động
Động cơ diesel
Tàu biển
Tín hiệu dao động
Abstract: Xây dựng được hệ thống đo, phân tích rung động hiện đại, đa kênh đáp ứng theo Quy phạm đăng kiểm về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép dùng cho giám sát và chẩn đoán rung động trên động cơ diesel tàu biển, gồm: Đưa ra sơ đồ nguyên lý hệ thống GSRĐ hiện đại, đa kênh (MMMVS); lựa chọn cấu hình phù hợp theo nguyên lý hệ thống đề xuất; xây dựng một số mô đun phần mềm cơ bản cho thiết bị trên ngôn ngữ lập trình hiện đại (LabView).
Advisor: Đỗ Đức Lưu
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 192 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Hàng Hải Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • NOI DUNG LATS - LAI HUY THIEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LATS - LAI HUY THIEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG TIN LATS - LAI HUY THIEN.TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 264,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG TIN LATS - LAI HUY THIEN. ENGLISH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 92,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.