Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54544
Title: Nghiên cứu chế tạo sợi nano Fe2O3 và ZnFe2O4 lai graphene khử từ ôxit graphene (RGO) bằng phương pháp phun tĩnh điện và ứng dụng cho cảm biến khí H2S.
Authors: Nguyễn Văn Hoàng
Keywords: Chế tạo sợi nano Fe2O3
ZnFe2O4
Phun tĩnh điện
Cảm biến khí H2S
Abstract: Chế tạo thành công sợi nano -Fe2O3, ZnFe2O4 và lai với RGO bằng phương pháp phun tĩnh điện trực tiếp trên điện cực ứng dụng cho cảm biến khí H2S. Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ như: thành phần dung dịch, thời gian phun, nhiệt độ ủ, thời gian ủ, tốc độ gia nhiệt lên hình thái và cấu trúc của các sợi nano -Fe2O3 và ZnFe2O4; và tìm ra chế độ công nghệ tối ưu để cảm biến có độ nhạy và độ chọn lọc với khí H2S tốt nhất.
Advisor: Nguyễn Văn Hiếu
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 141 trang; pdf.
Method: Đại học Bách khoa Hà Nội
Language: vi
Right: Đại học Bách khoa Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Thesis full.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 10,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Abstract Thesis VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Abstract Thesis EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 890,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin -EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 293,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong -VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 306,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.