Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54582
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng một số thông số của hai thân pháo đến chuyển động của pháo phòng không hai nòng 37mm K65 khi bắn
Authors: Mai Anh Quang
Keywords: Thông số
Thân pháo
Pháo phòng không hai nòng 37mm K65
Abstract: Đã nghiên cứu đánh giá được ảnh hưởng một số thông số của hai thân pháo như: khe hở chảy dầu giữa vòng điều tiết và cán điều tiết, độ cứng của lò xo đẩy lên, lượng thiếu dầu trong cơ cấu hãm lùi, sai lệch thông số cơ cấu cò của hai thân pháo, độ cứng của nền và biến dạng của cơ cấu tầm - hướng đến chuyển động của pháo phòng không hai nòng 37mm K65 khi bắn.
Advisor: Đào Văn Đoan
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 24 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện KTQS
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • TT Luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5- Trich yeu luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 368,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin luận án-tiếng việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 279,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin luận án-tiếng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.