Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54587
Title: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học phục vụ gây trồng và phát triển cây Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) ở phía Bắc Việt Nam
Authors: Nông Phương Nhung
Keywords: Phát triển cây Sưa
Gây trồng cây Sưa
Cây sưa
Việt Nam
Abstract: Luận án nghiên cứu những đặc tính của cây Sưa. Cây Sưa sinh trưởng tốt nhất trên đất phù sa và đất đen Cacbonat. Giữa các chỉ tiêu tăng trưởng đường kính và chiều cao có quan hệ tương đối chặt với hàm lượng Ca, Fe và Cu trong lá, với Ca và hữu cơ trong đất. Định hình thân cây bằng cách buộc thân cây theo cọc tre kết hợp tỉa các cành dưới tán trong ba năm đầu. Kích thích tạo lõi bằng cách cắt toàn bộ cành và xén 50% rễ quanh gốc ở giai đoạn 9-10 tuổi.
Advisor: Phạm Quang Thu, Bernard Dell
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 219 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 996,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tom tat E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 747,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich yeu luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 298,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin La.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 303,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.