Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54588
Title: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng lúa mới do lai xa giữa hai loài phụ indica và japonica
Authors: Nguyễn Hồng Hạnh
Keywords: Dòng lúa mới
Indica
Japonica
Nông sinh học
Dòng lúa triển vọng
Năng suất
Abstract: Luận án đã khảo sát và đánh giá sinh trưởng, năng suất và chất lượng của các dòng lúa được tạo ra do lai xa giữa giống indica IR24 và giống japonica Asominori, cho thấy hai dòng lúa triển vọng DCG66 và IAS66 có khả năng thích nghi và cho năng suất khá ổn định tại 3 vùng sinh thái. Luận án tiếp tục đánh giá sâu hơn các đặc điểm hình thái, giải phẫu, quang hợp và vận chuyển các sản phẩm quang hợp đến năng suất của hai dòng lúa triển vọng này so với bố mẹ. Từ đó, bước đầu nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác cho dòng lúa mới tốt nhất DCG66.
Advisor: Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Hoan
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 200 trang, pdf
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • KHCT - LA - Nguyen Hong Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KHCT - TTLA - Nguyen Hong Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTT - Nguyen Hong Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 100,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.