Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54589
Title: Nghiên cứu biến dị tế bào soma và xử lý tia gamma trong chọn tạo các dòng đậu nành (Glycine max (L.) Merrill) chống chịu mặn
Authors: Lê Hồng Giang
Keywords: Biến dị tế bào soma
Xử lý tia gamma
Chọn tạo các dòng đậu nành
Chịu mặn
Abstract: Các nội dung nghiên cứu bao gồm (1) xác định khả năng chống chịu mặn của một số giống đậu nành phổ biến ở ĐBSCL, (2) xác định môi trường nuôi cấy mô cây đậu nành thích hợp để tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho các phương pháp chọn lọc, (3) đánh giá khả năng chọn tạo các dòng đậu nành chống chịu mặn bằng phương pháp tạo biến dị soma và chiếu xạ tia gamma bao gồm tạo biến dị tế bào soma mẫu mô sẹo và trục phôi bằng cách nuôi cấy trên môi trường mặn (bổ sung muối NaCl), chiếu xạ tia gamma Co60 kết hợp với chọn lọc mặn trên mẫu mô sẹo và trục phôi, đánh giá sự sai khác di truyền của các dòng đậu nành chống chịu mặn sau chọn lọc bằng kỹ thuật sinh học phân tử và đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của các dòng đậu nành chống chịu mặn sau chọn lọc trong điều kiện tưới mặn ở nhà lưới.
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 190 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Cần Thơ
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an NCS Le Hong Giang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat_sauBVCS tieng Viet NCS LHGiang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 656,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat_sauBVCS tieng Anh NCS LHGiang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 573,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • thong tin luan an tieng Viet NCS LHGiang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 294,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • thong tin luan an tieng Anh NCS LHGiang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 92,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.