Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54622
Title: Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho sinh viên ngành kĩ thuật trong dạy học phần Nhiệt học Vật lí đại cương
Authors: Trần Ngọc Dũng
Keywords: Kỹ thuật
Sinh viên
Nhiệt học
Vật lý đại cương
Dạy học
Abstract: Luận án đánh giá được thực trạng dạy học Vật lí đại cương theo hướng phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề của sinh viên ở 4 trường đại học quân đội. Dựa vào cơ sở lí luận và thực tiễn chúng tôi đã đề xuất được 4 biện pháp sư phạm nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vân đề của sinh viên trong quá trình dạy học Vật lí đại cương. Các biện pháp cụ thể là: thực hiện bồi dưỡng năng lực tư duy cho sinh viên trong dạy học Vật lí đại cương; Dạy cho sinh viên cách học, tạo điều kiện để sinh viên tự học, tự nghiên cứu theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề; Dạy học Vật lí đại cương theo chiến lược dạy học giải quyết vấn đề; Chú trọng đánh giá năng lực phát hiện và giải quyết của sinh viên trong đánh giá kết quả học tập môn Vật lí đại cương.
Advisor: Nguyễn Đình Thước, Nguyễn Thị Nhị
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 264 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Vinh
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. TRAN NGOC DUNG - LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 6,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2a.TRAN NGOC DUNG - Tom tat LA (Tieng Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2b.TRAN NGOC DUNG- Tom tat LA (Tieng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 792,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3a.TRAN NGOC DUNG -Trich yeu LA (tiếng Việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 542,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3b.TRAN NGOC DUNG - Trich yeu LA tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 117,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4a. TRAN NGOC DUNG -Thông tin điểm mới LA tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 470,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4b. TRAN NGOC DUNG - Thông tin điểm mới LA tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 11,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.