Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54664
Title: Hiến pháp Indonesia, 1945
Keywords: Hiến pháp
Indonesia
1945
Abstract: Hiến pháp Indonesia, 1945 bố cục 16 chương: Chương 1: Hình thức của nhà nước và chủ quyền; Chương 2: Hội đồng tư vấn nhân dân; Chương 3: Quyền hành pháp; Chương 4: Hội đồng tư vấn tối cao; Chương 5: Các bộ trưởng; Chương 6: Chính quyền địa phương; Chương 7: Hội đồng đại biểu nhân dân; Chương 8: Tài chính; Chương 8a: Hội đồng kiểm toán tối cao; Chương 9a: Lãnh thổ quốc gia; Chương 10: Công dân và cư dân; Chương 10a: Các quyền con người; Chương 11: Tôn giáo; Chương 12: Quốc phòng và an ninh; Chương 13: Giáo dục; Chương 14: Kinh tế quốc gia và an ninh xã hội; Chương 15: Quốc kỳ, ngôn ngữ, quốc huy và quốc gia; Chương 16: Sửa đổi Hiến pháp.
Issue Date: 1945
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 27 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Hiếnpháp Indonesia, 1945_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 309,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.