Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54665
Title: Hiến pháp Nhật Bản, 1947
Keywords: Hiến pháp
Nhật Bản
1947
Abstract: Hiến pháp Nhật Bản, 1947 công bố ngày 3/11/1946, có hiệu lực ngày 3/5/1947. Hiến pháp gồm XI chương quy định về những nội dung liên quan đến sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội nền an ninh, hòa bình của đất nước Nhật Bản.
Issue Date: 1947-05-03
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 12 trang, pdf
Method: Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu quyền con người và quyền công dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_HiếnphápNhậtBản_KLĐHQG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 306,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.