Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54667
Title: Hiến pháp Cộng hòa Argentina
Keywords: Hiến pháp
Cộng hòa Argentina
Argentina
Abstract: Hiến pháp Cộng hòa Argentina tập hợp tại Quốc hội lập hiến toàn thể theo ý chí và bầu chọn của các tỉnh hợp thành, nhằm thực hiện các hiệp ước trước đây, thiết lập sự thống nhất trong quốc gia, bảo đảm công lý, giữ gìn hòa bình trong nước, quy định về nền quốc phòng chung, thúc đẩy thịnh vượng chung và gìn giữ niềm hạnh phúc của tự do. Hiến pháp gồm 3 phần và 2 chương.
Issue Date: 1996
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 36 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_HiếnphápCộnghòa Argentina_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.