Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54670
Title: Hiến pháp của Cộng hòa Pháp
Keywords: Hiến pháp
Cộng hòa Pháp
Pháp
Abstract: Hiến pháp của cộng hòa Pháp có hiệu lực ngày 4 tháng 10 năm 1958. Từ khi có hiệu lực đến nay, Hiến pháp của Cộng hòa Pháp đã qua 15 lần sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là từ năm 1992 trở lại đây, cùng với quá trình xây dựng Liên minh châu Âu, hầu như năm nào Pháp cũng tiến hành sửa đổi Hiến pháp. Tuy nhiên, trong tất cả các lần sửa đổi Hiến pháp, chỉ có lần sửa đổi năm 1962 là lần sửa đổi quan trọng nhất, chuyển sang áp dụng chế độ bầu cử Tổng thống theo nguyên tắc trực tiếp và phổ thông đầu phiếu.
Issue Date: 1958-10-04
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 38 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_HiếnphápCộnghòaPháp_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 208,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.