Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54671
Title: Hiến pháp Đài Loan
Keywords: Hiến pháp
Đài Loan
Abstract: Hiến pháp Đài Loan thông qua ngày 25 tháng 12 năm 1946, sửa đổi năm 1991,1992,1994,1997,1999,2000 và 2005. Quốc hội của Cộng hòa Trung Hoa, nhận ủy quyền từ toàn thể công dân, phù hợp với lời dạy của Bác sỹ Tôn Trung Sơn để lại khi thành lập Cộng hòa Trung Hoa, và để củng cố quyền lực Nhà nước, bảo vệ các quyền của nhân dân, bảo đảm bình an xã hội và thúc đẩy phúc lợi của nhân dân, theo đây thông qua bản Hiến pháp này, được ban hành trên toàn quốc để tất cả mọi ngươi tuân thủ một cách trung thành và vĩnh viễn.
Issue Date: 2005
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 18 trang, pdf
Method: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_HiếnphápĐài Loan, 1946_KLĐHQG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 301,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.