Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54673
Title: Hiến pháp Hoa Kỳ, 1787
Keywords: Hiến pháp
Hoa Kỳ
1787
Abstract: Hiến pháp Hoa Kỳ, 1787 nhân dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nhằm xây dựng một liên bang hoàn hảo hơn nữa, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong liên minh, giữ vững nền tự do, quyết định xây dựng và ban hành Hiến pháp này cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Issue Date: 1787
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 29 trang, pdf
Method: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_HiếnphápHoaKỳ_KLĐHQG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 440,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.