Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54674
Title: Hiến pháp Hungary
Keywords: Hiến pháp
Hungary
Abstract: Hiến pháp Hungary ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2011 đây là bản Hiến pháp thống nhất đầu tiên của Hungary.
Issue Date: 2010-04-25
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 46 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_HiếnphápHunggari_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.