Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54676
Title: Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Nga
Keywords: Hiến pháp
Cộng hòa Liên bang Nga
Liên bang Nga
Nga
Abstract: Hiến pháp cộng hòa Liên Bang Nga được thông qua bởi phúc quyết toàn dân ngày 12/12/1993, bao gồm 9 chương, toàn bộ Hiến pháp quy định những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh hòa bình của đất nước Liên Bang Nga.
Issue Date: 1993-12-12
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 28 trang, pdf
Method: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_HiếnphápLiên bang Nga_KLĐHQG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 355,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.