Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54677
Title: Hiến pháp Liên bang Thụy Sĩ
Keywords: Hiến pháp
Liên bang Thụy Sĩ
Thụy Sĩ
Abstract: Hiến pháp Liên bang Thụy Sĩ đưa ra những quy định liên quan đến tình hình đất nước, quyền và lợi ích của công dân đảm bảo sự phát triển bền vững, ổn định của quốc gia.
Issue Date: 1999-04-18
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 66 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_HiếnphápLiên bang ThụySĩ_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.