Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54679
Title: Hiến pháp Vương quốc Thái Lan
Keywords: Hiến pháp
Vương Quốc Thái Lan
Thái Lan
Abstract: Hiến pháp Vương quốc Thái Lan ban hành ngày 24 tháng 8 năm 2550 Phật lịch (2007), tức năm thứ 62 của Vương triều hiện tại. Theo chiếu chỉ của Nhà vua, Hiến pháp của Vương quốc Thái Lan được ban hành để thay thế, kể từ ngày được ban hành, Hiến pháp Vương quốc Thái Lan (Lâm thời), B.E. 2549 (2006) được ban hành ngày 1 tháng 10 năm 2549 Phật lịch (2006).
Issue Date: 2006
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 128 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_HiếnphápVươngquốcThái Lan_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.