Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54704
Title: Cơ hội tốt hơn cho mọi người: Cập nhật tình trạng nghèo và chia sẻ thịnh vượng Việt Nam
Authors: Ngân hàng thế giới
Keywords: Nghèo
Tình trạng nghèo
Thịnh vượng
Việt Nam
Abstract: Chỉ ra sự thay đổi đáng kể về cơ cấu kinh tế nông thôn với thị trường lao động đang tái cơ cấu mạnh và nguồn thu nhập chính đến từ hoạt động phi nông nghiệp; phân tích các yếu tố dẫn tới làm tăng việc làm phi nông nghiệp và tối ưu hóa sử dụng đất nhằm tăng thu nhập cho các đối tượng chưa thoát nghèo. Nội dung tập trung vào 3 lĩnh vực chiến lược nhằm giải quyết các hạn chế, nắm bắt cơ hội phi nông nghiệp và tối ưu hóa sử dụng đất: (i) giảm khoảng cách kinh tế; (ii) tăng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; (iii) phát huy vai trò kinh tế của phụ nữ
Issue Date: 2019-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 64 trang, pdf
Method: Ngân hàng thế giới
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ngân hàng thế giời
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao ngheo doi - Co hoi tot hon cho moi nguoi_2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.