Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54706
Title: Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam
Authors: Ngân hàng thế giới
Keywords: Kinh tế vĩ mô
Việt Nam
Abstract: Thông qua thống kê sự suy giảm của các hoạt động dịch vụ, chế tạo và chế biến, báo cáo chỉ ra những ảnh hưởng nặng nề về kinh tế mà Việt Nam đang đối mặt sau khi thực hiện những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 quyết liệt. Sau khi nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội, nền kinh tế có dấu hiệu khởi sắc trở lại do các tác động của đại dịch Covid-19 yếu đi.
Issue Date: 2020-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 3 trang, pdf
Method: Ngân hàng thế giới
Language: vi
Spatial: Thư viện Thế giới
Right: Ngân hàng thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cap nhat Kinh te Vi mo Viet Nam_ 2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 275,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.