Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54712
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNgân hàng thế giới-
dc.date.issued2020-05-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54712-
dc.description.abstractBáo cáo nêu những kết quả tích cực mà CTMTQG làm được và chỉ ra một số mặt hạn chế của CTMTQG khiến nhiều đối tượng trong xã hội vẫn chưa thể tiếp cận được cũng như hạn chế về tài chính và nguồn nhân lực, qua đó đưa ra một số khuyến nghị cho việc thiết kế các CTMTQG-
dc.format.extent9 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsNgân hàng thế giớivi
dc.subjectDân tộc thiểu sốvi
dc.subjectHộ nghèovi
dc.subjectCTMTQGvi
dc.title"Giao hàng chặng cuối" từ chính sách đến các hộ nghèo: Một số khuyến nghị cho các CTMTQG trong tương laivi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodNgân hàng thế giới-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.