Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54716
Title: Biên soạn và sử dụng bài tập tự học phần hóa học đại cương nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh Trung học phổ thông
Authors: Nguyễn Thị Phượng Liên
Keywords: Hóa học đại cương
Năng lực tự học
Học sinh
Tự học
Trung học phổ thông
Abstract: Đã đề xuất nội dung và biện pháp bồi dưỡng năng lực tự học môn Hóa học cho học sinh trường Trung học phổ thông phần hóa học đại cương, bao gồm: Đề xuất khái niệm về bài tập tự học môn Hóa học; Xây dựng khung năng lực tự học môn Hóa học thông qua bài tập tự học môn Hóa học bao gồm 4 năng lực thành phần với 8 tiêu chí, mỗi tiêu chí đánh giá có 4 mức độ; Xây dựng hệ thống bài tập tự học môn Hóa học phần hóa học đại cương bao gồm 58 bài; Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực tự học môn hóa học ở trường Trung học phổ thông bao gồm phiếu giáo viên đánh giá năng lực tự học môn Hóa học của học sinh, phiếu tự đánh giá năng lực tự học môn Hóa học của học sinh, đề kiểm tra đánh giá và bảng câu hỏi đánh giá của giáo viên về năng lực tự học của học sinh; Đề xuất 3 biện pháp sử dụng bài tập tự học trong dạy học hóa học để bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh Trung học phổ thông.
Advisor: Cao Cự Giác, Nguyễn Xuân Trường
Date Acquired: 2020-04-20
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 278 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Vinh
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.NguyenThiPhuongLien_Luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2a.NguyenThiPhuongLien_Tóm tắt Luận án (Tiếng Việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2b.NguyenThiPhuongLien_Tóm tắt Luận án (Tiếng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3a.NguyenThiPhuongLien_Trích yếu Luận án (Tiếng Việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 352,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3b.NguyenThiPhuongLien_Trích yếu Luận án (Tiếng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 385,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.