Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54744
Title: Ca khúc nghệ thuật Việt Nam
Authors: Tạ Hoàng Mai Anh
Keywords: Nghệ thuật
Ca khúc
Việt Nam
Abstract: Kết quả nghiên cứu có thể bổ sung/đóng góp vào phần dữ liệu lý luận, phê bình về thể loại CKNTVN Thông qua việc nghiên cứu những kỹ thuật thanh nhạc, ngôn ngữ âm nhạc của thể loại CKNT ở Việt Nam, luận án là một tài liệu tham khảo cho những người hoạt động biểu diễn, sáng tác… Kết quả của luận án có thể tạo cơ sở cho việc mở rộng nghiên cứu trong tương lai theo hướng so sánh thể loại CKNT có phần đệm với những thể loại ca khúc khác, hoặc so sánh phần đệm trong CKNT với phần đệm piano trong các tác phẩm hòa tấu khí nhạc.
Advisor: Cù Lệ Duyên
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 201 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tom tat.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 778,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.