Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54753
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorViện Nghiên cứu lập pháp-
dc.date.issued2020-05-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54753-
dc.description.abstractChuyên đề tổng hợp ý kiến chuyên gia tại Tọa đàm góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), tập trung vào các vấn đề như: các thuật ngữ, các hành vi bị cấm, bảo vệ thành phần môi trường, chiến lược bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường.-
dc.format.extent15 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsViện Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectMôi trườngvi
dc.subjectLuật bảo vệ môi trườngvi
dc.subjectDự thảovi
dc.titleGóp ý Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)vi
dc.typeThông tin chuyên đềvi
dc.source.methodThư viện Quốc hội-
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.