Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/54754
Title: Thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm
Authors: Hoàng Đình Duyên
Keywords: Thẩm quyền
Tội phạm
Chữa bệnh
Nguồn tin về tội phạm
Description: Giám định tâm thần trước hay sau khi khởi tố vụ án hình sự? Cơ quan nào có thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm là những câu hỏi gây lúng túng cho các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết vụ án có bị cáo bị nghi ngờ năng lực trách nhiệm hình sự. Bài viết phân tích những vướng mắc trên và đưa ra kiến nghị sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để phù hợp với thực tiễn.
Issue Date: 2020-15
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 5 trang
Source: Tạp chí Kiểm sát số 15 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • a242d6f7-df0b-4657-a7b1-ef33ebf303b8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.