Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54759
Title: Một số vấn đề về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm ở nước ta
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Xử lý vi phạm
Vi phạm hành chính
Giao thông đường bộ
Bảo vệ môi trường
An toàn thực phẩm
Xử lý vi phạm hành chính
Abstract: Phân tích một số vấn đềvề tình hình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Kiến nghị một số vấn đề về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính liên quan đến nguyên tắc xác định thẩm quyền; mức phạt tiền tối đa và thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; về giao quyền trong xử lý vi phạm hành chính; về thẩm quyền quản lý NN và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 16 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.