Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54763
Title: Công ước Minamata về thủy ngân
Keywords: Công ước
Minamata
Thủy ngân
Abstract: Nhận thức rằng thủy ngân là một hóa chất quan ngại toàn cầu, sở hữu khả năng lan truyền rộng (theo chuỗi dài) trong không khí, tính bền vững trong môi trường nhân sinh, khả năng tích tụ sinh học trong các hệ sinh thái và có những tác động tiêu cực đáng kể đến sức khỏe con người và môi trường, Các nước thành viên tham gia kí kết Công ước Minamata về thủy ngân
Issue Date: 2013
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 97 trang, pdf
Method: http://cspl-tnmt.monre.gov.vn/
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Tài nguyên và môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Công ước Minamata năm 2013 về thủy ngân.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.