Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54767
Title: Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), 2001
Keywords: Công ước
Stockholm
Ô nhiễm hữu cơ
Khó phân hủy
2001
Abstract: Thừa nhận tầm quan trọng của việc phát triển và sử dụng các quá trình và hóa chất thay thế hợp lý về mặt môi trường, Kiên quyết bảo vệ sức khỏe con người và môi trường trước những tác động có hại của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, Các bên kí kết Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy ( POP ), 2001.
Issue Date: 2001
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 37 trang.pdf
Method: http://cspl-tnmt.monre.gov.vn/
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cong uoc STOCKHOLM ve cac chat o nhiem huu co kho phan huy 2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 442,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.